De activiteitencommissie
 

De activiteitencommissie richt zich op de buitenschoolse activiteiten en dan met name op de organisatorische uitvoering van deze activiteiten (Sint, Kerst, Pasen, Laatste schooldag etc.). De school is erg blij met de actieve activiteitencommissies die wij hebben. De commissie bestaat uit 6 leden. De commissie komt met één of meerdere teamleden bijeen om de organisatie van de komende activiteit(en) te bespreken. De activiteiten-commissie bestaat uit een aantal ouders. Bij de uitvoering kan eventueel een beroep gedaan worden op de hulp van andere ouders.

 In de activiteitencommisie zitten:

 


juf Marieke
meester Raymond
Lizet Staal

Miranda Burema
Els Groendijk
vacature
vacature